ความเเตกต่างระหว่างโรงเรียนนานาชาติเเละโรงเรียน 3 ภาษา

เมื่อกล่าวถึงโรงเรียนสามภาษาและโรงเรียนนานาชาติ บางท่านอาจจะสับสนและเหมารวมว่าโรงเรียนทั้งสองประเภทนี้ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบคล้ายคลึงกัน เเต่ทั้งสองหลักสูตรนี้มีความแตกต่างกันอยู่มาก

โรงเรียนนานาชาติ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “โรงเรียนอินเตอร์” เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่อ้างอิงหลักสูตรและการสอนมาจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนิยมจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น กิจกรรมและสื่อการสอน จึงมักจะอิงวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนา (คริสต์) มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร เป็นหลัก

โรงเรียนสามภาษานั้น อาจใช้หลักสูตรที่พัฒนามาจากสถาบันการศึกษาภายในหรือต่างประเทศ หรือคิดค้นขึ้นมาเฉพาะกิจ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นสร้างทักษะการใช้ภาษาตั้งแต่สามภาษา ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้านหรือภาษาอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมขึ้นไป อาทิ อังกฤษ-ไทย-จีน ดังนั้น กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียนจึงนำความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมของทั้งสามชาติมาพิจารณาประกอบด้วย

• ข้อดีของโรงเรียนสามภาษา
 เรียนเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาไทย ข้อดีก็คือการเรียนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาไทยที่เน้นความรู้ ทฤษฎีเเน่นๆ อาจจะทำให้มีโอกาสสอบติดมหาลัยรัฐบาลในไทยได้มากกว่าคนที่เรียนโรงเรียนนานาชาติมาแล้วอาจจะไม่แม่นทฤษฎีมากนัก

• ข้อดีของโรงเรียนนานาชาติ
จะเหมาะที่สุดถ้าคุณจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพราะการเรียนโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะเรียนเป็นหลักสูตรต่างประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ, อเมริกา หรือสิงคโปร์ ทำให้การศึกษาต่อในต่างประเทศทำได้ง่ายและสะดวกกว่าคนที่เรียนโรงเรียนสามภาษา

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามโรงเรียนแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกันออกไป และมีข้อดีในแบบของโรงเรียนนั้นๆ ผู้ปกครองควรเลือกตัดสินใจตามความเหมาะสม ตามกำลังทรัพย์และการเดินทางเพื่อให้การเรียนของลูกคุณสะสุด สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติสามภาษา  ไทย-จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School